Υπηρεσίες

 • Οριακή διαταραχή προσωπικότητας
 • Κατάθλιψη
 • Κρίσεις πανικού / αγοραφοβία
 • Διαταραχή μετατραυματικού στρες
 • Διαταραχές άγχους (ασθενείας, γενικευμένο, κοινωνικό άγχος)
 • Ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή και συνδεόμενες διαταραχές (τριχοτιλλομανία, δερματιλλομανία, αποθησαύρισης, κ.α.)
 • Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής / Υπερκινητικότητας (ΔΕΠ-Υ ενηλίκων)
 • Διπολική διαταραχή
 • Διαταραχές ύπνου
 • Διαταραχές πρόσληψης τροφής
 • Διαταραχές προσωπικότητας
 • Συμβουλευτική για LGBT ζητήματα
 • Συμβουλευτική συγγενικών προσώπων του ατόμου με διαταραχή
 • Εκτίμηση δείκτη νοημοσύνης με την 4η έκδοση της Κλίμακας Νοημοσύνης για Ενήλικες WAIS-IVGR (Wechsler Adult Intelligence Scale – Fourth Edition), σε άτομα από 16-90 ετών, για χρήση σε ΚΕ.Π.Α. ή για άλλους διαγνωστικούς σκοπούς
 • Νευροψυχολογική αξιολόγηση της μνήμης (ήπια γνωστική διαταραχή, άνοια Alzheimer’s, αγγειακή άνοια, άλλες άνοιες)
 • Νευροψυχολογική αξιολόγηση εγκεφαλικών βλαβών και επίκτητων παθολογικών καταστάσεων (τραυματισμός, εγκεφαλικό επεισόδιο, όγκος εγκεφάλου, νευρολογικές νόσοι, λοιμώδη νοσήματα, κ.α.)
 • Νευροψυχολογική αξιολόγηση γνωστικής ικανότητας και λειτουργικότητας ενηλίκων με ή χωρίς ψυχιατρική διαταραχή
 • Εξατομικευμένα προγράμματα νευροψυχολογικής ενδυνάμωσης για άτομα με διαταραχή της μνήμης, με συμπληρωματική χρήση και του συστήματος γνωστικής και μαθησιακής αποκατάστασης σε υπολογιστή – RehaCom©
 • Εξατομικευμένα προγράμματα νευροψυχολογικής αποκατάστασης εγκεφαλικών βλαβών, με συμπληρωματική χρήση του συστήματος RehaCom©
 • Ψυχοεκπαίδευση & συμβουλευτική συγγενικών προσώπων του ατόμου με άνοια, εγκεφαλική βλάβη ή άλλη νευροψυχολογική διαταραχή
 • Ομαδικά προγράμματα διακοπής του καπνίσματος, με εφαρμογή γνωστικών – συμπεριφορικών τεχνικών, άνευ φαρμάκων. Αριθμός συμμετεχόντων: 2 έως 4 άτομα.
 • Ομάδες στηρικτικής θεραπείας ατόμων με διαταραχή (2 έως 4 άτομα).
 • Ομάδες νευροψυχολογικής ενδυνάμωσης/αποκατάστασης (έως 3 άτομα).
 • Ομάδες υποστήριξης, ενημέρωσης και εκπαίδευσης συγγενών/φροντιστών των ατόμων με άνοια ή άλλη διαταραχή. Ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων 2 άτομα, μέγιστος 4.

Οι ομάδες διαμορφώνονται με δήλωση ενδιαφέροντος σε λίστα συμμετοχής.

 Δέχεται αποκλειστικά με ραντεβού
Scroll to Top